TJENESTEDESIGN

Tjenestedesign legger vekt på å forstå menneskers faktiske behov, og bruker dette som utgangspunkt for å skape helt nye tjenester eller forbedre eksisterende tjenester.

Fagintroduksjonen er fullspekket av bilder og eksempler som gir grunnleggende basiskunnskap og forståelse for begreper innenfor dette fagområdet.

Vi håper dette vil inspirere elever til selv å ville skape.