Produkter

 • skaperglede, engasjement og utforskertrang

  LÆRINGSSPILL
  Playuba PRO

 • Playuba PRO er et allsidig og tverrfaglig læremiddel som kan brukes av lærere i flere fag og enkelt lar seg tilpasse til ulike trinn.

  HURRA!
  kun kr. 6 975,- (ex.mva.)

  Ut til skoler med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB (grs og vgs)

  Et innkjøp inkluderer:

 • kreative læringsprosesser

  SAMTALEVERKTØY
  Playuba FUN

 • Vi er snart i mål med Playuba FUN!

  Når vi spør HVEM VIL HVA HVOR skjer det mye gøy! Playuba FUN er et pedagogisk og morsomt læringsspill for barn i barnehagen.