Om oss

SmartBird AS er en sosial entreprenør som gjør barn og unge i stand til lekende lett lærer om arkitektur, design og kunst.

Gründer og pådriver sivilarkitekt Vibeke Kirkebø Hegg er daglig leder i SmartBird AS. Hun har allsidig erfaring fra arkitektur og design bransjen og har de siste 15 årene jobbet med å formidle arkitektur, design og kunst til barn og unge. For Den kulturelle skolesekken er hun ute med mini-verkstedene «Pokerarkitektur» og “Pokerdesign». Hun jobber også som deltidsansatt for DKS Akershus fylkeskommune som produsent for visuell kunst med fokus på arkitektur og design.

Playuba PRO og FUN er utviklet i Norge av SmartBird AS i samarbeid med K8 industridesign AS. SmartBird AS er en stolt aktør som både utvikler, produserer og selger læringsspill og kurs. Begge produktene er testet i tett samarbeid med hjelp av lærere og elever samt pedagoger i barnehager.