Om oss

SmartBird AS er en sosial entreprenør, muligens Norges eneste kommersielle aktør som både utvikler, produserer og selger læringsspill og kurs, som gjør barn og unge i stand til lekende lett lærer om arkitektur, design og kunst.

Sivilarkitekt Vibeke Kirkebø Hegg er daglig leder i SmartBird AS. Hun har allsidig erfaring fra arkitektur og design bransjen og har de siste 15 årene jobbet med å formidle arkitektur, design og kunst til barn og unge, bland annet for Den kulturelle skolesekken med verksteder som «Pokerarkitektur» og “Pokerdesign». Hun er også deltidsansatt for DKS Viken fylkeskommune som produsent for visuell kunst med fokus på arkitektur og design.

Playuba PRO og FUN er norske produkter utviklet av SmartBird AS i samarbeid med K8 industridesign AS.