Om metoden

Fremtiden vil by på nye utfordringer som fordrer at vi må tenkte på helt nye måter. Albert Einstein hevdet«vi kan ikke løse våre problemer med samme gamle tankegang som vi brukte når vi skapte dem.»

Playuba-metoden innebærer en utforskende og skapende arbeidsmetode og leder oss rett ut av «gammel tankegang». Elevene kommer raskt i gang med problemløsning, samarbeid, diskusjoner eller formgivning der de selv må skape mening og ta egne beslutninger. Playuba som metode-verktøy er i form av et spill der elevene trekker spillkort med ulike kriterier som utfordrer elevene til å ta flere hensyn, gjerne stegvis og setter utfordringen inn i sammenheng.

Det er motiverende å vite at denne arbeidsmåten ALLTID VIL RESULTERE I KREATIVE IDEER, altså helt nye sammensetninger. Vi i Playuba mener at erfaringer med slike skapende prosesser er allmennyttige og kan bidra til å fremme elevenes iboende kreativitet og metodiske verktøykasse for fremtiden.

KORTENE FORLØSER KREATIVITET

På den ene siden avgrenser kortene oppdraget, og lager bestemte rammer for hva man kan lage ideer til. På den andre siden åpnes vår oppmerksomhet rundt mulighetene som ligger i den unike sammensetningen av kort. Kortene gir altså hjelp til å fokusere innenfor et avgrenset område.

Å selv få trekke kort, som skaper en oppgave, med typiske spill-elementer som regler og tilfeldigheter, er både spennende og attraktivt – dette engasjerer!

HVA OG HVORDAN LÆRER VI MED PLAYUBA?

 • KOMPETANSER FOR FREMTIDEN

  • anvende kunnskaper og ferdigheter på tvers av fag
  • veksle mellom ulike perspektiver
  • tenke på flere forhold samtidig
  • utvikle forestillingsevne
  • dialog om komplekse problemer
  • utgjøre en forskjell gjennom å samarbeide
 • KOBLE HODE, HJERTE OG HENDER

  • skapende prosesser gjennom å løse problemer
  • stimulerer til nytenkning gjennom praktisk arbeid
  • reflektere hvorfor og hvordan våre omgivelser påvirkes
  • skape sammenhenger til den verdenen vi lever i
 • KRITISK OG EMPATISK TENKNING

  • vi trenger et åpent og lekent tankesett med et kritisk blikk når fasitsvar ikke finnes
  • vi må begrunne og argumentere for valgene som taes
  • vi lytte til andre og bygger videre på deres ideer
  • vi flytte fokus vekk fra «meg og mine behov» ved å skape løsninger til andre
 • Playuba-metoden i 5 steg

  • introdusere
  • trekke kort
  • utforske
  • skape
  • presentere

«Jeg har hatt nytte av dette. Kortene er med på å lage morsomme og utfordrende oppgaver som elevene liker. Det blir tydelig for elevene hvordan en designprosess foregår, og hvorfor man bl.a. har idémyldring og skissedel»

Lærer, Line Pedersen, Volla skole

“Problemløsende oppgaver med utgangspunkt i arkitektur, design og kunst trener oss i å veie ulike hensyn og behov mot hverandre, skille mellom dine egne og andres tanker og følelser, samtidig som kritisk og empatisk tenkning settes i praktisk samspill.” 

Vibeke Kirkebø Hegg, utvikler av Playuba PRO