Landskapsarkitektur

KOMMER SNART!

Her er et par tips til nettsider som gir informasjon som kan fungere som introduksjon til faget:

https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/master-femarig/landskapsarkitektur

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/landskapsarkitekt