KUNST

Kunst kan være en visuell gjenstand eller en annen type sansbart fenomen som er laget ved hjelp av kunnskap, ferdighet og fantasi.

Fagintroduksjonen er fullspekket av bilder og eksempler som gir grunnleggende basiskunnskap og forståelse for begreper innenfor faget.

Den gir elevene en rask introduksjon til hvordan og hva kunstnere må tenke på som vi håper kan inspirere elever til selv å skape.