Interiørarkitektur

KOMMER SNART!

En interiørarkitekt planlegger hvordan hus og bygninger skal se ut innvendig. Her er et par tips til nettsider som gir informasjon som kan fungere som introduksjon til faget:

Se interiørarkitekt Taran Grønlie 2 min. video:
https://karrierestart.no/yrke/interiorarkitekt/2496-interiorarkitekt-yrker-pa-to-minutter-hva-gjor-en-interiorarkitekt-

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/interiorarkitekt